कर्जे व्याजदर-01/05/2022 पासून

 • 1) जामीन कर्ज -
 • मूळ पगाराचे ६५ पट
 • किमान १७ लाख
 • कमाल मर्यादा २७ लाख
 • व्याजदर ८.७०%
 • 2) घरकुल कर्ज -
 • रु.३० लाखापर्यंत
 • जामीन कर्ज रु.२ लाखापर्यंत मिळेल.
 • व्याजदर ८.२०%
 • 3) वाहनतारण कर्ज -
 • दिनांक १.१०.२०२१ पासून व्याज दर ८.२०% लागू राहील.
 
 • 4) ठेवतारण कर्ज -
 • मुदतीच्या ठेवीच्या तारणावर ८०% कर्ज
 • व्याजदर - ठेवीपेक्षा २% जादा
 
 • 5) सोनेतारण कर्ज - ( फक्त सभासदांसाठी )
 • निव्वळ सोन्याचे किमतीवर ७५% कर्ज टक्के कर्ज
 • व्याजदर - ८.७०%
 • सभासद व बिगर सभासदांना -कमाल मर्यादा १ लाख रु.
 
 • 6) प्रासंगिक कर्ज -
 • सभासदांना प्रासंगिक कारणासाठी ( अधिवेशन इ. ) साठी कर्ज दिले जाते.
 • व्याजदर - ८.७०%
 
 • 7) निकड कर्ज -
 • सभासदांना प्रापंचिक, शिक्षण, धान्य खरेदी, धार्मिक विधी, लग्न, आजारपण कारणासाठी साठी कर्ज दिले जाते.
 • व्याजदर - ८.७०%
 
 • 8) शैक्षणिक कर्ज -
 • सभासदाने रु.३५ लाख कर्ज मर्यादा पूर्ण केल्यानंतरही फक्त शैक्षणिक कर्ज रु.२५लाखापर्यंत घेता येईल.
 • व्याजदर -८.२०%